Українське барокко в музейній платформі

Сьогодні, 19 листопада о 9:40 до Художнього музею на мистецько-освітню програму «Українське барокко» прийшли студенти 1 курсу кафедри історії Донецького Національного унвіверситету  ім. В. Стуса.

Мова йшла про памятки художньої культури України II половини XVII-XVIII ст, висвітлювався також історичний контекст національного ствновлення у добу козацтва.

Згадувались наукові праці Д. Ч ижевського та його погляд на український контекст барокко.