Про конкурс на заміщення посади директора Вінницькогo обласного художнього музею

Вінницька обласна Рада оголошує конкурс на заміщення посади директора Вінницькогo обласного художнього музею.

  1. Строк приймання документів на участь у конкурсі: документи на участь у конкурсі приймаються з 07 березня по 05 квітня 2018 року включно.
  2. Дата початку формування конкурсної комісії: з 07 березня 2018 року.
  3. Умови проведення конкурсу.

Основною умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

— за рішенням суду визнані недієздатними або їх дієздатність обмежена;

— мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягoм останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

— є близькими особами або членом сім’ї керівників Вінницької обласної Ради.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональннх даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,

— автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

— копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу Вінницької обласної Ради: вул. Соборна, 70, м. Вінниця, 21050, кімната 300, контактний телефон (0432) 61-44-47

Електрона адреса: obl@vinrada.gov.ua з позначкою «документи на конкурс» Вінницького обласного художнього музею».

Особа може подавати інші документи, які на ії думку, підтверджують їі професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

  1. Строки проведення конкурсу: конкурсний добір починається 07 березня 2018 року та закінчується не пізніше 07 травня 2018 року.
  2. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі:

— вища освіта;

— стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

— володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і морaльними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

  1. Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури розміщyється на веб-сайті обласної Ради.

3 - 0001