Оголошення про конкурс на заміщення посади директора Вінницького обласного художнього музею

Вінницька обласна Рала оголошує конкурс на заміщення посади директора Вінницького обласного художнього музею.

Термін прийому документів на участь у конкурсі: документи на участь у конкурсі приймаються з 26 грудня 2018 року по 24 січня 2019 року включно.

Дата початку формування конкурсної комісії: з 26 грудня 2018 року.

Умови проведення конкурсу:

— основною умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

— за рішенням суду визнані недієздатними або їхня дієздатність обмежена;

— мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупцїйного правопорушення;

— є близькими особами або членом сім’ї керівників Вінницької обласної Ради.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність, чи відсутність судимості;

— копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу Вінницької обласної Ради: вул. Соборна, 70, м. Вінниця. 21050. кімната 300, контактний телефон (0432) 61-44-47.

Електрона адреса:obl@vinrada.gov.ua з позначкою «документи на конкурс «Вінницького обласного художнього музею».

Особа може подавати інші документи, які на її думку, підтверджують її професійні, чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Строки проведення конкурсу: конкурсний добір починається 26 грудня 2018 року та закінчується не пізніше 26 лютого 2019 року.

Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі:

— вища освіта;

— стаж роботи у сфері культури — не менше трьох років;

— володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури розміщується на веб-сайті обласної Ради.


Джерело: https://vinrada.gov.ua/ogoloshennya-82.htm