Експозиція

Основу колекції музею було закладено у 1918-1919 рр. З того часу музей поповнювався картинами, творами декоративно-ужиткового мистецтва, меблями як з приватних колекцій власників розорених поміщицьких маєтків, так і за рахунок закупок чи дарунків громадян. Унікальна збірка роду магнатів Потоцьких представлена творами відомих європейських митців XVIII-XIX ст.. Значне місце в ній займають портрети представників багатьох поколінь цього знатного шляхетського роду та дворянських родин Салтикових, Строганових, Щербатових.

«Картинна галерея» музею, що знаходиться в центральній анфіладі, являє собою єдиний експозиційний простір з шести залів, демонструє відвідувачам близько 300 експонатів, дає вражаючу панораму нашого художнього, історичного минулого, відчуття причетності до всесвітньо культурного простору сучасності.

Сьогодні в музеї експонуються твори знаних у світі художників: Т. Ромбоутса, Ф. Воувермана, Е. Бертьє, М. Баччіреллі, Й-Б. Лампі Старшого, Р. Шустера, М. Квадаля, Б. Роде, А. Шрейєра, Л. Майє, О. Фроммеля, П. Стахевича, В. Смоковського, Ю. Сімлера, Г. Гольпейна, І. Репіна, В. Попєнова, К. Брюллова, К. Савицького, І. Козакова, Яна Засідателя, І. Світлицького, П. Нілуса, О. Новаківського, В. Орловського, А. Маневича, Ф. Коновалюка та інших визначних мистців, у тому числі і сучасних. В експозиції також демонструються вироби порцелянових заводів Китаю, Японії, Західної Європи, України та Росії XVII-XX ст., унікальна італійська майоліка XVII ст., старовинні меблі та інше.

Вагому частину збірки музею складає колекція графіки XVIII-XX ст., яка репрезентована творами видатних майстрів:  Ж.-П. Норблена, О. Орловського, Н. Орди, В. Касіяна та інших.

IMG_2237

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

FINE2174

FINE2173

FINE2157

FINE2156

FINE2153